Panasonic VIERA TC-L42E50 42-Inch 1080p Full HD IPS LED-LCD TV

Panasonic VIERA TC-L42E50 42-Inch 1080p Full HD IPS LED-LCD TV


Panasonic VIERA TC-L42E50 42-Inch 1080p Full HD IPS LED-LCD TV สำหรับห้องแรก เป็นห้องนอนในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ตกแต่งด้วยเสื่อ Panasonic VIERA TC-L42E50 มีจานข้าว หน้าต่างปิดทึบ สื่อถึงวิถีการดำเนินชีวิต หากมองส่องออกไปจะเห็นภาพสงคราม มีเสียงเครื่องบินและเสียงระเบิดประกอบ แต่เมื่อผ่านห้องน้ำและก้าวเข้าสู่ ห้องที่ 2 ในยุค 60s จะปรากฏรูปแบบวิถีชีวิตที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ตกแต่งด้วยโปสเตอร์วงเดอะบีทเทิลส์ มีบรรยากาศของการเรียกร้องประชาธิปไตย เมื่อเดินเข้า LED-LCD TV ห้องนอนสุดท้าย กลับพบรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สะดวกสบาย ซึ่งบ่งบอกถึงตัวตนของเด็กในยุคสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี หากเดินผ่านห้องนอน และห้องน้ำครบทั้ง 3 ยุคแล้ว จะไปสิ้นสุดที่ ห้องฉายภาพยนตร์สั้น ซึ่งถ่ายทำจากในห้องต่างๆ เป็นเรื่องราวการดำเนินชีวิตของพ่อกับลูกในยุคสมัยต่างๆ (ตัวละครพ่อรับบทโดยตั้ว-ศรัณยู วงษ์กระจ่าง Panasonic VIERA TC-L42E50 ส่วนลูกชายรับบทโดย พิช-วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล) ซึ่งหนังสั้นจะเล่าเรื่อง และเฉลยปมขัดแย้งใหญ่ๆ ในแต่ละยุคเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า ความคิด และพฤติกรรมของพ่อกับลูกในแต่ละยุคสมัยมีปัจจัยแวดล้อมเป็นเครื่องหล่อหลอมปัญหาความไม่เข้าใจกันจึงไม่เกิดจากใครผิด แต่เป็นเพราะคนในแต่ละยุคล้วนมีความคิด และเหตุผลที่หล่อหลอมประสบการณ์สำคัญในยุคของตัวเอง เมื่อพ่อและลูกหรือคนต่างวัย เข้าใจถึงตัวละครของอีกฝ่ายมากขึ้น LED-LCD TV คำว่าใครถูกใครผิดก็จะหมดไป กลายเป็นความเข้าใจกันมากขึ้น