ยาแผนโบราณ Cables To Go Audio Unlimited 2.4 GHz Wireless Indoor Outdoor 1 Stereo Speaker System อ้างสรรพขั้นเทพ

Cables To Go Audio Unlimited 2.4 GHz Wireless Indoor/Outdoor 1 Stereo Speaker System with Remote and Dual Power Transmitter, Black (SPK-24GX): Electronics


Cables To Go Audio Unlimited 2.4 GHz Wireless Indoor Outdoor 1 Stereo Speaker System Cables To Go Audio Unlimited 2.4 GHz กล่าวต่อไปว่า ขอเตือนให้ผู้ผลิตยาแผนโบราณต้องยื่นขออนุญาตผลิตยาและขึ้นทะเบียนตำรับยาให้ถูกต้องกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนนำไปจำหน่าย ในส่วนของผู้จำหน่ายยาแผนโบราณต้องมีการขออนุญาตจาก อย.เช่นกัน อย่างไรก็ตาม Wireless Indoor Outdoor  จำหน่ายยาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด โดยเฉพาะการขายยาแผนโบราณตามแหล่งชุมชน พร้อมกันนี้ ขอเตือนประชาชน อย่าได้หลงซื้อยาหยอดตาที่ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยา และขายจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ Stereo Speaker System โดยไม่ถูกสุขลักษณะ ยาไม่มีคุณภาพ ทำให้ติดเชื้อในตา ถึงขั้นตาบอดได้รวมทั้งอย่าหลงเชื่อบุคคลที่นำยาสมุนไพรเป็นผงหรือบรรจุในแคปซูลมาขาย มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณว่ารักษาโรคร้ายได้สารพัดโรค เช่น มะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ตับ ไต ความดัน เป็นต้น Cables To Go Audio Unlimited 2.4 GHz ห็นผลทันใจจากการบริโภคยานี้ เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหากได้รับยาที่ไม่ได้มาตรฐาน และทำให้มีผลข้างเคียงต่อผู้ที่มีโรคประจำตัว ทำให้เกิดการแพ้ยาและเสียโอกาสในการได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภคซื้อยาแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสังเกตฉลากต้องมี เลขทะเบียนต Wireless Indoor Outdoor  หากผู้บริโภคพบแหล่งผลิตรายใดคาดว่าจะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย พบยาต้องสงสัยและไม่ปลอดภัยในการใช้ ขอให้ Stereo Speaker System หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด