แคลิฟอร์เนีย Nikon 7540 Monarch 3 - 8x42 Binocular ลุยตลา

Nikon 7540 Monarch 3 - 8x42 Binocular (Black)


Nikon 7540 Monarch 3 - 8x42 Binocular “ 8x42 Binocular การส่งออกลูกเกดแคลิฟอร์เนีย” ลุยตลาดลูกเกดในไทย สร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของลูกเกดแคลิฟอร์เนียในกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการเบเกอรี่ หลังโตแบบก้าวกระโดดจากปี 2009 กว่า 733 ตัน โตพรวด 1,265 ตัน ในปี 2011 พร้อมกินแชร์ตลาดลูกเกดแล้วกว่า 74% หลังส่งเสริมการ บริโภคลูกเกดแคลิฟอร์เนียกับผู้บริโภคโดยตรง เตรียมจัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย และทำ Nikon 7540 Monarch 3 ร่วมกับผู้ประกอบการ มากขึ้นต่อเนื่องตลอดปี หวังโตเพิ่มอีก 20% นายริชาร์ด ลิว กว่าวต่อไปว่า เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเล็งเห็นถึงคุณค่าทางอาหารของลูกเกด และหันมาบริโภคลูกเกดแคลิฟอร์เนียอย่างแพร่หลายมากขึ้น เราวางแผนที่จะจัดกิจกรรม อย่างต่อเนื่องตลอดปี ทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในห้าง เช่น Nikon 7540 Monarch 3 การลงบทความในสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของลูกเกด การร่วมกับนิตยสารด้านสุขภาพ และอาหารจัด คอร์สสอนทำอาหารด้วยลูกเกดแคลิฟอร์เนียให้กับผู้อ่านที่สนใจฟรี ตลอดจนการเดินสายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยเชิญเชฟชั้นนำจากต่างประเทศมาสาธิตสูตรอาหารใหม่ๆ ที่มีลูกเกดแคลิฟอร์เนียเป็นส่วนประกอบ ให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารและเบเกอรี่ที่สนใจทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่อย่าง เชียงใหม่ พัทยา และ ภูเก็ต โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่อย่างใด ปัจจุบันประเทศไทยมียอดการนำเข้าลูกเกดในปี 2554 สูงถึง 1,700 ตัน โดยลูกเกดแคลิฟอร์เนีย ถือเป็นเจ้าตลาดที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 74% หรือประมาณ 1,265 ตัน Nikon 7540 Monarch 3 ได้มีการสร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของลูกเกดจากแคลิฟอร์เนียอย่างต่อเนื่อง จากปี 2009 ที่มีการนำเข้าลูกเกด 1,285 ตัน และลูกเกดแคลิฟอร์เนีย มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 733 ตัน หรือประมาณ 57% ทำให้มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด เป็น 1,096 ตัน ในปี 2010 และปี 2011 มีการนำเข้ากว่า 1,265 ตัน และคาดว่าในปี 2012 จะมีอัตราการเติบโตกว่า 20%